ÇENE KIRIĞI TEDAVİSİ VE DİĞER CERRAHİ İŞLEMLER

ÇENE KIRIĞI TEDAVİSİ VE DİĞER CERRAHİ İŞLEMLER

ÇENE KIRIĞI TEDAVİSİ VE DİĞER CERRAHİ İŞLEMLER

Kazalar, kavga, düşme, spor yaralanmaları, çeşitli kemik hastalıkları vb. nedenlerle oluşan çene kırıklarının, fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması ve oluşabilecek enfeksiyonların engellenmesi için en kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir.

Çeşitli sendromlar ya da travma gibi nedenlerle oluşan çene deformiteleri, eğer hastada fonksiyon açısından sorunlar yaratıyorsa hastanın da onayıyla tedavi edilmelidirler, estetik sorunlarda ise tedavi hastanın isteğine bağlıdır.  Yukarıda bahsedilen işlemler genellikle lokal anestezi ya da bilinçli sedasyon altında veya gerek duyulduğunda genel anestezi altında yapılabilir. Genel anestezi ve sedasyon uygulamaları anesteziyoloji hekimleri tarafından yapılacağından, ilgili konularda bilgilendirme konunun uzmanı tarafından yapılacaktır. Cerrahi işlem sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar;

1. Ev istirahatini gerektirecek rahatsızlık hissi, ağrı ve / veya şişlik,

2. Ağız açma / kapama hareketlerinde kısıtlılık,

3. Çekim bölgesinde yüzde renk değişikliği,

4. Süresi uzayabilecek şekilde hafif/orta /ağır kanama,

5. Çekim bölgesine ait sinirlerde geçici ya da kalıcı uyuşukluk (dil, dudak, çene ucu),

6. Tat alma hissinde kayıp,

7.Çene kemiğinde çatlak ya da kırık oluşumu,

8. Komşu dişlerde bulunan restorasyonların (dolgu, kaplama) kırılması, yerinden oynaması veya çıkması, komşu dişte sallanma veya harabiyet,

9. Ağzın çok açılmasına bağlı olarak ağız köşelerinde çatlak oluşumu,

10.Üst çeneye yönelik işlemlerde sinüs ya da burun boşluğunun ağız ortamına açılması,

11. Çene ekleminde geçici ya da kalıcı rahatsızlık,

12.Çekim sonrası çene kemiklerinde düzensizlik (ayrı bir cerrahi tedavi ile düzeltilebilir),

13.Çekim sırasında diş kökünün bir kısmının kırılarak kemik içinde kalması veya çevre dokulara kaçması (bu durumda ek ileri cerrahi işlem gerekebilir) veya bazı durumlarda yaygın cerrahiyle çıkarılmaları yüksek komplikasyon riski oluşturacağından küçük kök uçlarının çene içinde bırakılmasına karar verilebilir.

14.İşlem sonrası enfeksiyon gelişimi,

15.İşlem öncesi ya da sonrası, antibiyotik, ağrı kesici ve diğer ilaçların kullanımına bağlı, ilaç prospektüsünde belirtilen yan etkilerin görülmesi

ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARI

Çene eklemi rahatsızlıklarında alt ve üst çeneler, baş ve boyunda gerilme hissi ve ağrı, kulaklarda çınlama ve/veya ağrı, baş ağrısı, eklem hareketlerinde kısıtlılık, gıdaları çiğneyememe ve çeşitli eklem sesleri gibi belirtiler olabilir. Çene kasları ve eklemlerdeki fonksiyon bozukluğu, çenelere yönelik çarpma, vurma, darbe ve kaza gibi travma yaralanmaları, eksik veya kötü dizilimli dişler, çene kapanışında (okluzyon) sorunlar, ileri düzeyde diş aşınmaları, diş sıkma ve/veya gıcırdatma, duygusal stres ve psikolojik v.b. sorunlar gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Kapsamlı tanısal değerlendirmeler için film çekimi (x ışınları), tomografi, manyetik rezonans, çalışma modelleri, periodontal muayene gibi yardımcı yöntemleri kullanarak hastanın değerlendirilmesi gerekir. Tedavide antiinflamatuvar, kas gevşetici ve sedatif gibi çeşitli ilaçlar önerilebilir. Sürekli kullanmakta olduğunuz ilaç ve/veya genel sağlığınız ile ilgili rahatsızlığınız varsa, hekiminizi mutlaka bilgilendiriniz. Vakanın özelliğine göre klinikte fonksiyonel manipülasyon ve/ veya splint tedavisi uygulanabilir. Arzu edilen sonucu alabilmek için, hastaların splintleri veya ısırma plakları gibi araçları kullanması genellikle gerekir. Hasta, splintini hekiminin açıkladığı tarzda, konumda ve zamanlarda kullanmalıdır. Başlangıçta splint kullanımı hastaya zor gelebilir. Splint tedavisinin düzenli kontrollerinin yapılması ve önerilere uyulması gerekir. Doğru kullanılmayan ve hekim tarafından denetlenmeyen splintler dişlerde kaymaya ve/veya ağrıya neden olabilir. Ayrıca kron,  köprü, inley, onley veya hareketli protezlerin de yapılması gerekebilir. Tedavide dişleri aşındırarak, dişlerdeki aşınma odaklarının belli seviyeye getirilmesi gerekebilir ve bu tedavi dişlerde ileri, ek diş tedavilerini (diş dolguları, kanal tedavisi, sabit protezler gibi) gerektiren diş hassasiyetine neden olabilir. Başarılı ve tatminkâr sonucu almak için uygulanan tedavi aşamalarında değişik derecelerde rahatsızlık ve/veya ağrı olabilir. Splintinizin temizliği için size önerilen ağız bakımını mutlaka uygulayınız. Kullanmadığınız zamanlarda içinde temiz su bulunan bir kapta bekletiniz. Splintinizin kuru kalması yapısındaki maddenin bozulmasına yol açar. Her hangi tedavi sonucu, her zaman, ağrının azalmaması, çeneleri kapamada yetersizlik (malokluzyon) ve/veya sınırlı ağız açıklığı, çene eklemlerinde yıkıcı değişiklikler, alt çene hareketlerinde azalma ve eklemlerde ses gibi riskler bulunmaktadır. Tanı ve/veya tedavide protez uzmanı, ortodonti uzmanı, dişeti hastalıkları uzmanı, ağız cerrahı, endodonti uzmanı, plastik cerrah, kulak-burunboğaz uzmanı, psikolog, psikiyatrist, fizik- tedavi uzmanı, fizyoterapist gibi uzmanlarla beraber çalışmak gerekebilir.

BRUKSİZİM

Bruksizm, alt dişlerin işlevsel olmayan bir şekilde üst dişlere sürtünmesidir. Günlük kullanımda veya halk arasında yaygın olarak "diş gıcırdatma" olarak adlandırılmaktadır. Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan veya kendinizi gergin hissettiğiniz anlarda güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayıdır. Toplumumuzda sık rastlanır. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler bundan habersizdir. vDudak ısırma, parmak emme, ağıza-çeneye anormal postür verme davranışları, bruksizm ile birlikte okluzal parafonksiyonlar olarak değerlendirilirler. Bu gibi davranışlara parafonksiyon denmesinin nedeni, çiğneme, yutma veya konuşma gibi işlevsel davranışların aksine, bu davranışların görünürde hiçbir işlevsel amacı olmamasıdır.