Beyazinci Kariyer

Beyazinci Kariyer

ÇALIŞMA HAYATINIZA BİZİMLE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTER MİSİNİZ?

İnsan kaynakları felsefemizin temel yapı taşlarını çalışanlarımızın aidiyet bilinçlerinin artırılarak uzun vadeli istihdam sağlanması oluşturur.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, stratejilerini faaliyet gösterdiği bölgenin ağız ve diş sağlığı standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve bölgesel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır.

“Doğru işe doğru eleman” ilkesi ışığında, bilimsel tekniklerden yararlanarak seçilen personelin, hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle kuruma ve topluma yararlı bireyler haline gelmeleri desteklenir.

Bu stratejilerin gerçekleştirilmesinde rekabet yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetilmesinde kolaylık sağlayacak sistemleri kurgulayarak, klinik çalışanlarımıza güven, saygı ve işbirliği içerisinde çalışma ortamları yaratarak sürekli memnuniyetlerini oluşturmak, görev farkı gözetilmeksizin eşit hak ve imkânlar sunarak hizmette mükemmelliği yakalamaktır.

İşe Alma ve Yerleştirme

Beyaz İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde işe alma ve yerleştirmenin temel amacı, şirket kültürüne ve şirketin ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini karşılayacak, kurumu geleceğe taşıyacak, adayları kazanma ve ilerletmedir.

Kliniğimizde ön görüşmede adayın kurum kültürüne uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır. İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılan ön görüşmeyi geçen adaylar ile ilgili ikinci görüşmeyi bölüm yöneticisi yapar. İhtiyaç halinde görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakatlar yapılabilmektedir. Görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında insan kaynakları yetkilileri tarafından adayın özgeçmişi hakkında referans araştırması yapılır. Yapılan görüşmeler neticesinde insan kaynakları sorumlusu ve ilgili departman yöneticisi kişinin yetenekleri, deneyimi, eğitimi v.b. kriterler doğrultusunda doğru adayı belirler. Belirlenen adaya ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar v.b. konuları da aktarılarak iş teklifinde bulunulur.

Ücret ve Yan Haklar

Ücret yönetiminin kurumumuzdaki odak noktası; iş değerlendirme sonuçları, şirket içi ücret dengeleri, piyasa ücret araştırması ve aynı zamanda ekonomik konjektürü de temel alan tatmin edici ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp uzun soluklu çalışan profiline sahip olmayı hedefler.

 

Güncellenme Tarihi : 02-11-2018 12:41:51