GENEL ANESTEZİ

GENEL ANESTEZİ

GENEL ANESTEZİ

Genel anestezi altında (UYUTARAK)  diş tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir?

 • Yaşı çok küçük ya da tedaviye uyum gösteremeyen çocuklarda,
 • Dişhekimi koltuğunda işlem yapılamayacak kadar önemli nörolojik sorunu veya fiziksel engeli olan özürlülerde,
 • Geçmiş deneyimleri sonucu aşılamayacak kadar ciddi diş tedavisi korkusu olan kişilerde,
 • Normal diş tedavileri için ayıracak zamanı olmayan, haftalarca sürecek diş tedavilerini bir seansta bitirmek isteyen hastalarda,

önemli bir sağlık problemi yok ise, genel anestezi altında diş tedavisi yapılabilir. 
Alınan panoramik radyografiler ve klinik muayene sonuçları değerlendirilerek hastanın kendisine veya yakınlarına planlanan tedavinin niteliği anlatılır. Yapılacak tedaviler konusunda karşılıklı olarak mutabakata varıldıktan sonra sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilir.

 • Anestezi uzmanı tarafından gerekli tetkikler için yönlendirme yapılır. 
 • Herhangi bir tıbbi engel görülmediği takdirde, kararlaştırılan günde anestezi uzmanı tarafından hasta tedaviye hazır hale getirilir.
 • İşlemi gerçekleştirecek ekibimiz diş tedavilerini tamamlar.
 • Hastanın uyandırılmasından ve tamamen kendisine gelmesinden sonra son kontrol yapılarak işlem bitirilir. 


Sedasyon nedir? 

Anestezi uzmanı tarafından, bazı ilaçlarla hastanın bilinci açıkken oluşturulan derin uykudur. 
Bu bir genel anestezi degildir. Hasta, hekimden aldığı komutları yerine getirebilir. Hasta ile hekim arasında diyalog yaşanması mümkündür.  Diş hekimi hastaya ağzını açmasını söylediğinde, hasta bunu kolaylıkla yapar. İşlem sırasında anestezi uzmanı, hastayı monitörize ederek nabzını ve tansiyonunu takip eder.Hastanın havayolunu açık tutabildiği, fiziksel uyaranlara ve sözlü komutlara uygun cevabı verdiği ve bilincin baskılandığı bir durum olarak tanımlanan bu yöntemde, özellikle çocuk hastalar işlemden sonra diş hekimine geldiklerini bile unutmaktadırlar. 
 
Hasta, operasyon sonrası ilaçların etkisi ile ağızda yapılan tedavi işlemini, ağrıyı, hoşlanmadığı sesleri, vb. hatırlamayacağından psikolojik travmaya da maruz kalmaz. Bu durum, hastanın daha sonraki seanslarda diş tedavisine gelişini kolaylaştıracaktır.

Güvenli midir?

Bilinçli sedasyon, hem erişkinlerde hem de çocuklarda son derece güvenlidir. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Erişkinlerde intravenöz (damariçi) uygulanır. Doz ayarlaması kiloya göre yapılır.Çocuklarda ise oral (şurup), rektal (makattan), intranazal (burundan) uygulanan şekilleri vardır. Diş tedavisinin  süresine göre ek dozlar verilebilir. 
Tek seansta birçok diş tedavisini yapmak mümkündür (çekimler,dolgular gibi). İşlem bittikten yarım saat sonra hasta evine gidebilecek duruma gelir. Araba kullanmaması, efor gerektirecek işlerden uzak durması, dinlenmesi tavsiye edilir. Ayrıca hastanın diş hekimi randevusuna bir yakını ile gelmesi önerilir. 

Uygun hastalara yapılan bilinçli sedasyonda, hastaya ve hekime sağladığı avantajlar düşünüldüğünde, harcanan emek ve zamanın buna değer olduğu görülmektedir

Amaçları nelerdir?

 • Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam yaratması yanında, korku hissini tamamen giderir, anksiyeteyi ortadan kaldırır.
 • Ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı hissetmemenizi sağlar.
 • Diş hekimi stresinin ortadan kaldırılması ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi ile hekim açısından son derece rahat bir çalışma ortamı sağlar.
 • Özellikle korkuya eğilimli çocukların belleklerinde derin izler bırakacak psikolojik travmaları engeller.

Güncellenme Tarihi : 02-11-2018 12:41:56