İMPLANTOLOJİ

İMPLANTOLOJİ

İMPLANTOLOJI

 


DENTAL IMPLANT NEDİR? 

 

Dental implantlar, çeşitli biyolojik materyallerden yapılmış suni köklerdir. Değişik formlarda olabileceği gibi günümüzde genellikle bir vidaya benzeyen implantlar kullanılmaktadır. Lokal anestezi altında cerrahi bir işlemle çene kemiğine yerleştirilirler. 

Günümüzdeki dental implantlar, doğal dişlerden farklı olarak, çene kemiğine direkt olarak birleşirler. Bu birleşimin gerçekleşmesi için ortalama cerrahi işlemden sonra 3-6 ay kadar beklemek gereklidir. Bu süre içerisinde, hastalara geçici protezler teslim edilebilir. 

Ancak, bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. İmplant kemik birleşimi tamamlandıktan sonra, uygun dayanakların yerleştirilmesi gerçekleştirilir ve implant destekli protezlerin yapımına başlanır. 

IMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER 

İmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda; özellikle önceki hareketli protezlerin düşmesinden ve/veya hareket etmesinden şikayetçi olan hastalara uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, ileride sabit protez kullanabilme durumu olmakla birlikte, tedavinin maliyetini karşılayamayacak durumda olan hastalara da uygulanabilir.Bu protezleri desteklemek için genellikle en az iki adet implantın kullanılması önerilmektedir 

Bu protezlerde kaide malzemesi olarak akrilik rezin kullanılabileceği gibi, bir metal kaide de kullanılabilir. Destek doku ve implantlara çiğneme kuvvetlerinin daha az iletilmesi için akrilik rezin takım dişlerin kullanılması tercih edilmektedir. Protezler implantlara bazı tutucu elemanlar ile birleştirilir.

Bu protezler hasta tarafından çıkarılabilen protezlerdir. İmplant-tutucu eleman çevresinin ve protezin temizlenmesi için öğünlerden sonra çıkarılması ve hekim tarafından önerilen teknikte hijyen gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.Geleneksel hareketli protezler gibi (tam protez veya hareketli bölümlü protezler) gece kullanılmamaları önerilmektedir. 

IMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLER 

İmplant destekli sabit protezler, genellikle eksik diş(ler) bölgesinde, yerleştirilecek implantı destekleyecek iyi kalitede ve yeterli miktarda kemik olduğunda uygulanırlar. 

Bir veya birden çok implant üzerine vida(lar) veya yapıştırıcı (dental siman) aracılıgıyla sabitlenen protezlerdir. Tek diş eksikliklerinde uygulanabileceği gibi, bölümlü diş eksikliklerinde ve tam dişsizlik durumlarında da uygulanabilir. 

Protez eğer vida ile sabitleniyorsa, vidanın giriş deliği hekim tarafından bir kompozit rezin dolgu materyali (ışınla sertleşen dolgu) ile kapatılır. Hekim tarafından yerleştirilen ve hasta tarafından çıkarılmayan geleneksel sabit protezlere (kron-köprü) benzer. 

Bu protezler durumuna göre metal bir altyapı üzerine porselen veya akrilik rezin kaplamalar içerebileceği gibi tamamen porselenden yapılmış protezler de uygulanmaktadır

Güncellenme Tarihi : 02-11-2018 12:41:54