ORAL DİAGNOZ

ORAL DİAGNOZ

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ NEDİR? 

Oral Diagnoz ve Radyoloji Kliniği, hastalarımızı ilk olarak karşıladığımız kliniktir. Ağız, diş ve mukoza hastalıklarının tanısını yardımcı muayene yöntemlerini kullanarak koyan, bu dokuların iyileştirilmesine yönelik en uygun tedavi planını hazırlayan ve hastaları tedavilerinin yapılacağı uzmanlık dallarına yönlendiren kliniktir.

Modern diş hekimliği ve radyoloji cihazları kullanılarak hastalarımıza hizmeti vermek için çalışmaktayız.

Merkezimize gelen hastalarımız şikayetleri doğrultusunda tedavilerine başlamadan önce oral diagnoz kliniğinde oral diagnoz  hekimimiz tarafından muayene olurlar. Eğer gerek görülürse radyografileri alınmak üzere radyoloji kliniğine yönlendirilir ve kendilerine özel tedavi planlaması en detaylı bir şekilde hazırlanır.

İYİ BİR MUAYENE NİÇİN GEREKLİDİR?

Muayenenin ilk aşamasında hastalara genel sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sorunları veya sürekli doktor kontrolünde olmalarını gerektiren bir hastalıkları olup olmadığı sorulur. Bu genel sağlıkla ilgili hikayenin detaylı olarak sorgulanması hastalarımızın diş tedavileri sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı, diş hekiminin gerekli tedbirleri alması açısından çok önemlidir. Tedaviler sırasında yapılacak uygulamalar ve kullanılacak ilaçların seçimi hastalarımızın sağlığına uygun olarak muayene esnasında edinilen bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.

Muayenenin ikinci aşamasında hastalarımızdan gerekli radyografiler istenir. Radyolojik muayene oral diagnoz hekimimiz tarafından tamamlandıktan sonra hasta için uygun olan en iyi tedavi planı belirlenir. Hastalarımıza hazırlanabilecek bu tedavi planı ile ilgili değişik alternatifler, avantaj ve dezavantajları ile detaylı olarak anlatılır.

İyi bir muayene ve tedavi planı yapılmadan başlanan tedaviler başarısızlıkla sonuçlanacağı gibi uzun ömürlü olamaz ve hastanın sağlık, zaman ve ekonomik kaybına sebep olabilir.

Merkezimizde teşhis için gerekli teknoloji kullanılarak hastalarımızın ağız dışı ve ağız içi muayeneleri yapılmaktadır.
Bu muayeneler sonucunda oluşturulan tedavi planı hakkında hasta bilgilendirilir ve hastadan “Genel Bilgilendirme ve Onam Formu”nu imzalaması istenir. Bu formu imzalayan hastalarımız ilgili kliniklere yönlendirilir.

MUAYENE OLURKEN VE RADYOGRAFİ ÇEKTİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Muayene sırasında;
Sorulan sorular doğru bir şekilde yanıtlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki eksik verilen bilgiler, hastanın sağlığını ve tedavisini zora sokacaktır.
Radyoloji Kliniğinde;
Radyografi çekimi öncesi baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (Gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, kolye, hızma, piercing v.b.) çıkartılır. Varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezler çıkarılmalıdır.

1- Dijital Panoromik Röntgen

Tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın kullanılarak birlikte görüntülendiği bir röntgen çeşididir. Özellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenesinde, gömük diş çekimi, rezeksiyon, ufak kistler veya az sayıda implant uygulanması gibi basit cerrahi işlemlerde kullanılır. Dijital olması, görüntü kalitesini artırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarını belirgin şekilde azaltmaktadır.

2- Dijital Radyografiler (RVG)

Muayenede fark edilemeyen çürük, kök kanalındaki problemler röntgenler yardımıyla kolaylıkla tespit edilebilir. Görüntüler, anında bilgisayar ekranında görülebilir ve üzerlerinde istenen renk ayarları, büyültme-küçültme işlemleri ve ölçümler yapılabilir. Görüntüler, bilgisayar ortamında hasta dosyasında saklanabilir ve gerekli durumlarda internet ortamından paylaşılabilir. Hastanın maruz kaldığı radyasyon oranı da ciddi ölçüde azalmıştır.

3- Bilgisayarlı Tomografi (BT, CT)

Bu yöntemde ağız bölgesinden enine kesitler de alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de incelenebilmektedir. X ışını kullanılarak, istenilen bölgenin kesitsel olarak incelenmesi sağlayan radyolojik teşhis yöntemidir. Büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalarda yatay yöndeki kemik kalınlığı, sinüs boşluklarının konumları ve damar ve sinirlerin izledikleri yol kesin olarak saptanabilmektedir. Bu sayede cerrahi işlemlerin riski minimuma indirilmiş olur.

HAMİLEYKEN RADYOGRAFİ ÇEKTİREBİLİR MİYİM?

Diş Hekimliğinde kullanılan radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler veya hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi endikasyon ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz. Ancak, çok zorunlu ise radyografi alınabilir. Gereksiz radyografilerden kaçınılmalıdır.
Hamilelerin radyoloji kliniğine girerken, mutlaka kurşun önlük giymesi gerekir.

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN X-RAY (X-IŞINI) ZARARLI MIDIR?

Bir panoramik radyografi çekimi sırasında alacağınız radyasyon miktarı, nükleer teknolojilerden kullanılan radyo aktif madde üreten radyon değil, sentetik radyasyondur. 4 saat bilgisayar karşısında oturmak, güneşli bir günde dışarıda dolaşmakla alacağınız miktara eşittir.
Radyografi alınırken giyilmesi gereken kurşun yelek diğer organ ve dokuların gereksiz x-ışını almasını engeller. Bu önlem genel bir radyoloji kuralıdır.

LOKAL ANESTEZİ NEDİR?

Tedavileriniz sırasında size çok çeşitli anestezi tipleri uygulanabilir. Küçük diş tedavilerinde lokal anestezi, bilinçli sedasyon ve genel anestezi uygulanabilir. Lokal anestezi diş ve çevre dokuların sinirlerini ağrı duyulmaması için etkileyen bir tedavi şeklidir. Önceden geçirilmiş bir alerji hikâyesi varsa, kalp, kan hastalıkları, yüksek tansiyon ve diğer genel sağlıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminizi uyarınız.. Lokal anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında ağrı, şişlik, yanma, enfeksiyon, geçici yada kalıcı sinir harabiyeti ve beklenmeyen alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar; kaşıntı, döküntü, bulantı, kusma, solunum zorluğu, kalp atışında artış (taşikardi) veya azalma (bradikardi) çok düşük bir ihtimalle ölüm şeklinde olabilir. Lokal anestezi uygulaması yapılacağından tedavi öncesi alkol, uyuşturucu ya da diğer benzeri etki yapan ilaçları almayınız. Lokal anestezi ile yapılan tedaviden sonra araç kullanmayınız. Bilinçli sedasyon ve genel anestezi uygulamaları için ilgili kliniklerde size ayrıca verilecek Hasta Onam Formunu dikkatlice okuyunuz!

 

Güncellenme Tarihi : 02-11-2018 12:41:51