Engelli Erişilebilirlik

Engelli Erişilebilirlik

beyaz-inci-adalalet-sb 

Beyaz İnci Sağlık Grubunda

Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin

Sunumuna İlişkin Düzenlemeler

            Bilindiği üzere, 12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü ve "Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü ile engelliler lehine pozitif ayrımcık içeren ayrıcalıklar tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı anayasal güvence altına alınmıştır.

Bu itibarla, engelli bireylerin ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmeti taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmeti talep eden engelli kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesine yönelik olarak aşağıdaki hususların kurumumuzda uygulanmaktadır.

Engellilere yönelik sağlık hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığımızın 2010/73 sayılı “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelgesi” hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.

 • Düzenlemeler TSE Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.
 • Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmelerin yapılması,
 • Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu v.b. gibi ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. Tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemeler yapılmıştır.
 • Engellilerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılmıştır,
 • Engellilerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemeler yapılması önceliklidir.
 • Engelli ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmektedir.
 • İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilmiştir.
 • Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılmaktadır
 • Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkânlar ölçüsünde transferi sağlanmaktadır.
 • Otoparkımızda engelli hastalar için 1 araçlık yer ayrılmış ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenmiştir.
 • Evde bakım hizmetleri kapsamında hekim görevlendirmesi yapılmaktadır.
 • Engellilere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personellerimiz hizmet içi eğitim programlarına alınmış ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

Engelli bireylere yönelik belirtilen hususlar çerçevesinde mağduriyete mahal verilmeden gereken hassasiyet gösterilmektedir.

Güncellenme Tarihi : 07-12-2018 15:45:21