İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER

İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER

İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ  PROTEZLER

İmplant destekli hareketli protezler bağlantı şekline göre şu şekilde sınıflandırılabilir;

  • İmplant Üstü Top Bağlantılı Protezler
  • İmplant Üstü Bar Bağlantılı Protezler
  • İmplant Üstü Locater Bağlantılı Protezler
  • İmplant Üstü Locater-Bar Bağlantılı Protezler

 

İmplant Üstü Top Bağlantılı Protezler

Top bağlantılar, standart implantlar ve mini implantlar ile kullanılabilir. Mini implantların yerleştirileceği bazı ağızlarda diş etinin kesilerek açılmasına dahi gerek olmaz. İmplant destekli hareketli protezler arasında en ekonomik çözüm top bağlantılı protezlerdir.  Yapım aşamaları hasta ve hekim açısından kolay ve laboratuvarda hazırlanma süreleri kısadır. İmplantlar birbirlerinden bağımsız görev yapar. Sadece 2 adet implant protez bağlantısı ile çiğneme ve konuşma sırasında özellikle alt çenede yanal hareketlerde etkin bir stabilite sağlayabilir.Günlük rutin temizlikleri çok kolaydır ince diş arası fırçası gibi özel bakım ürünlerine ihtiyaç duymazlar.

Ancak 2 implant ile bu tip bağlantıların etkinliği gıdaları ısırıp koparabilmek için çok da yeterli değildir, protezde ön arka istikamette tahterevalli benzeri bir hareket oluşabilir. Çiğneme sırasında ise protezlerin dokulara doğru gömülmesi 2 implantlı tedavilerde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, top bağlantılar kullanım sırasında implantlar üzerinde aşırı stresler oluşturduklarından, implant çevresindeki kemik dokunda erimeye neden olabilirler. Bu nedenle, kemik dokusunun kesit kalınlığının çok ince ve yükseklik olarak kısa olduğu durumlarda destek implantların ömrü kısa olabilir.

İmplant Üstü Bar Bağlantılı Protezler

İmplant üstü bar bağlantıları, özellikle 4 implant desteği alınarak hazırlandığında alt ve üst çene protezlerde hem yanal hemde dikey hareketlerde çok etkin bir stabilite sağlar. 4 implant ve bu implantları birbirine bağlayan bar ile desteklenmiş protezlerle ısırma ve çiğneme hareketleri daha konforlu ve etkindir. İmplantlar birbirlerini destekleyerek görev yapar. Bu nedenle kullanım sırasında implantlar üzerinde aşırı stresler oluşmaz ve ince kemiklerde hızlı kemik erimeleri ile karşılaşılmaz. Doğru hasta bakımı ve periyodik kontroller ile destek implantlar uzun yıllar hizmet verir.

Yapım aşamaları komplikedir ve top bağlantılara göre biraz daha uzun sürede hazırlanırlar. 2 implant ile desteklenecek şekilde hazırlandıklarında ısırma hareketi için yeterli stabilte ortaya çıkmaz ve çiğneme sırasında arka dişlerde protez dokuya gömülecek şekilde dikey hareket yapar. Bar ve destek implantların arayüz fırçaları ile temizlenmesi önemlidir.

İmplant Üstü Locater Bağlantılı Protezler

Locater bağlantıları top bağlantılara göre daha yeni,  daha tutucu,sağlıklı ve kullanışlı bağlantılardır. 2, 3 veya 4 implant desteği alınarak uygulanabilir. Yapım aşamaları kolay ve laboratuvarda hazırlanma süreleri kısadır. Top bağlantılara göre daha kısa boylu oldukları için hekim ve labaratuvar açısından daha rahat çalışma boşluğu yaratırlar. Ancak bağlantının çiğneme kuvvetlerini doğru dağıtabilme özelliğinden dolayı, kullanım sırasında implantlar üzerinde aşırı stresler oluşmaz. Dolayısıyla implant çevresindeki kemik dokusunda strese bağlı kemik erimesi olmaz. Ayrıca bakımları ve temizlikleri kolaydır. Kemik dokusunun yeterli olmadığı durumlarda destek implantlar açısından daha sağlıklıdır. 2 implant desteği ile ısırma kuvvetleri karşında zayıf olsalar da, 3 veya 4 implant desteği ile çene ve protez arasında etkin bir tutuculuk sağlanır.

Locater bağlantılar, top bağlantılara göre biraz daha maliyetlidir ancak implantların ağızda daha uzun süre hizmet vermelerini sağladıkları göz önünde bulundurulursa bu maliyet farkı uzun vadede rahatlıkla kendini amorti edecektir.

İmplant Üstü Locater-Bar Bağlantılı Protezler

Bar üzerindeki locater bağlantılar, locater bağlantıların tüm avantajlarını sağlamakla beraber yapım süreleri biraz daha uzun ve komplikedir. Ayrıca temizlikleri için diş arası fırçalar kullanılması önemlidir.

Çene kemiğindeki defektler ve yetersizlikler nedeni ile implantların istenilen pozisyonlarda yerleştirilememesi durumunda oluşabilecek sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla kullanılırlar.